ชั่วโมงการซื้อขายช่วงวันหยุด

Be informed about the holiday trading hours.

19 กุมภาพันธ์ 2024

 • เจพี225: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+2
 • โลหะ: จะปิดลงแล้วที่ t 21:15 UTC+2
 • พลังงาน: จะปิดลงแล้วที่ t 21:15 UTC+2
 • US indices: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+2
 • หุ้นสหรัฐ: ปิด
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ

15 มกราคม 2024

 • DE30: จะปิดลงแล้วที่ t 23:00 UTC+2
 • ยูเค 100: จะปิดลงแล้วที่ t 23:00 UTC+2
 • เจพี225: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+2
 • โลหะ: จะปิดลงแล้วที่ t 21:15 UTC+2
 • พลังงาน: จะปิดลงแล้วที่ t 21:15 UTC+2
 • US indices: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+2
 • หุ้นสหรัฐ: ปิด
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ