ชั่วโมงการซื้อขายช่วงวันหยุด

Be informed about the holiday trading hours.

19. มิ.ย. 2024

 • เจพี225: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+3
 • US indices: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+3
 • DE30: จะปิดลงแล้วที่ t 23:00 UTC+3
 • โลหะ: จะปิดลงแล้วที่ t 20:15 UTC+3
 • XPT, XPD: จะปิดลงแล้วที่ t 17:00 UTC+3
 • พลังงาน: จะปิดลงแล้วที่ t 20:15 UTC+3
 • หุ้นสหรัฐ: ปิด
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ

27 พฤษภาคม 2024

 • เจพี225: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+3
 • DE30: จะปิดลงแล้วที่ t 23:00 UTC+3
 • ยูเค 100: ปิด
 • โลหะ: จะปิดลงแล้วที่ t 20:15 UTC+3
 • พลังงาน: จะปิดลงแล้วที่ t 20:15 UTC+3
 • US indices: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+3
 • หุ้นสหรัฐ: ปิด
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ

01 พฤษภาคม 2024

 • STOXX50: ปิด
 • DE30: ปิด
 • F40: ปิด
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ

02 2024 เมษายน

 • STOXX50: เปิดเวลา 03:15 UTC+3
 • DE30: เปิดเวลา 03:15 UTC+3
 • F40: เปิดเวลา 09:00 UTC+3
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ

01 2024 เมษายน

 • EU indices: ปิด
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ

29 มีนาคม 2024

 • Forex: เวลาปกติ
 • สกุลเงินดิจิทัล: เวลาปกติ
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: ปิด

19 กุมภาพันธ์ 2024

 • เจพี225: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+2
 • โลหะ: จะปิดลงแล้วที่ t 21:15 UTC+2
 • พลังงาน: จะปิดลงแล้วที่ t 21:15 UTC+2
 • US indices: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+2
 • หุ้นสหรัฐ: ปิด
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ

15 มกราคม 2024

 • DE30: จะปิดลงแล้วที่ t 23:00 UTC+2
 • ยูเค 100: จะปิดลงแล้วที่ t 23:00 UTC+2
 • เจพี225: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+2
 • โลหะ: จะปิดลงแล้วที่ t 21:15 UTC+2
 • พลังงาน: จะปิดลงแล้วที่ t 21:15 UTC+2
 • US indices: จะปิดลงแล้วที่ t 20:00 UTC+2
 • หุ้นสหรัฐ: ปิด
 • ตลาดอื่นๆ ทั้งหมด: เวลาปกติ